Visum vs. arbejdstilladelse

Visum vs. arbejdstilladelse

Skal du have et visum eller en arbejdstilladelse? En udlænding, som skal arbejde i Danmark, skal som udgangspunkt have en arbejdstilladelse, før arbejdet lovligt kan påbegyndes. Der findes dog visse tilfælde, hvor du som udlænding kan udføre arbejdsrelaterede aktiviteter i Danmark under et visumbesøg – og altså uden at have opholds- og arbejdstilladelse.

Opholder du dig i Danmark på besøg i under tre måneder, kan du udføre visse aktiviteter uden opholds- og arbejdstilladelse. Du kan eksempelvis give undervisning, deltage i møder, forhandlinger, briefing, oplæring og instruktion.

Medvirker udlændingen under sit besøg i Danmark til at skabe/ændre et produkt, eller bidrager personen på andre måder til virksomhedens output, er det dog nødvendigt med en arbejds- og opholdstilladelse.

Visse undtagelser: Montørreglen

En medarbejder fra en udenlandsk virksomhed, der har leveret udstyr, maskiner, et program (eller et andet produkt) eller lignende til en dansk virksomhed, må montere, installere eller reparere dette under et visumbesøg. Dette regulativ kaldes Montørreglen.

Opholdets grundlag skal gøres klart

Det er vigtigt, at virksomheden og ansøgeren forud for indrejsen beslutter sig for, hvilket opholdsgrundlag ansøgning sendes på.

Søger du om visum i håbet om en kortere proces for senere at finde ud af, at det der egentlig skal bruges, er en arbejdstilladelse, kan du som udgangspunkt ikke få forlænget dit visum ud over de 90 dage (et visum gælder i 90 dage spredt ud over 180 dage).

Det er derfor meget vigtigt, at du i detaljer beskriver, hvilke aktiviteter du skal udføre i forbindelse med dit besøg. Her skal alle dele af opgaven beskrives. Derfor skal nærmere indhold i eventuel undervisning uddybes. Det samme gælder, hvis du skal oplære nogen i et system og så videre – det er altså vigtigt, at formålet med besøget og detaljerne vedrørende dette er fyldestgørende beskrevet. Det fremmer tilmed sagsbehandlingen, fordi Udlændingestyrelsen ikke selv behøver at indhente flere oplysninger i den enkelte sag.

Herunder kan du se en række eksempler på typer af arbejdsrelaterede aktiviteter, der er lovlige at deltage i/udføre under et visumbesøg. Det følgende er blot eksempler, og hver enkelt vurdering beror på den konkrete sag.

Møder og briefing

En person vil indrejse fem dage i Danmark for at tale med de af virksomhedens ansatte, som personen til daglig arbejder sammen med. Eksempelvis med henblik på at få skitseret en arbejdsopgave, som personen efterfølgende skal rejse hjem og udføre.

Ophold i Danmark i forbindelse med afgivelse af tilbud

En person, som er ansat i et udenlandsk firma, indrejser i Danmark i 60-90 dage med henblik på deltagelse i møder i forbindelse med en opgave, der er i udbud. Personen er derfor i løbende dialog med virksomheden, som har udbudt opgaven – selvom denne dialog også kunne være foretaget over mail eller telefon, letter det processen.

Uddannelse og praksis

En person indrejser i Danmark i 60 dage for at deltage i undervisning, hvorefter personen efterfølgende vil løse en programmeringsopgave. Her er der tale om både visum og arbejdstilladelse. Undervisningen kræver kun visum, mens løsningen af et problem for en virksomhed kræver arbejdstilladelse. Rejser personen derfor hjem for at udføre programmeringsopgaven i sit hjemland efter undervisningen er slut, er et visum tilstrækkeligt.

Gæsteforskere på kortere ophold

En gæsteforsker, som har afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau, er inviteret til at forske hos en privat eller offentlig forskningsinstitution i op til 90 dage – uden at være ansat eller indskrevet på forskningsinstitutionen. Strækker opholdet sig over mere end 90 dage, er det nødvendigt med en arbejds- og opholdstilladelse.

 

Læs mere om, hvornår, hvordan og hvorledes det fungerer med en arbejds- og opholdstilladelse på www.arbejdstilladelser.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *