Simpel digitalisering sparer mange penge i danske B2B virksomheder

Simpel digitalisering sparer mange penge i danske B2B virksomheder

B2B virksomheder – store som små – kan med fordel undersøge mulighederne for simpel digitalisering. I dag stilles der i høj grad krav til effektiviteten, når der skal konkurreres med ligesindede virksomheder. Der er konstante forventninger om udvikling af brugervenlige løsninger, og valgmulighederne er så mange, at kunderne hurtigt skifter retning, hvis ikke de møder en virksomhed, der imødekommer deres forventninger. De danske B2B virksomheder kan altså blive endnu dygtigere til at imødekomme kundernes behov og et skridt på vejen er simpel digitalisering. Digital udvikling skaber en mere simpel verden og små tiltag mod en mere digitaliseret virksomhed, er store skridt mod en mere simpel hverdag – og dermed skridt mod en forbedret konkurrenceevne på markedet. Digitalisering er således en vigtig del af hverdagen på markedet – både for forretningen, men ligeledes for at lette arbejdsbyrden og øge produktiviteten.

Der er både lang- og kortsigtede fordele ved digitalisering

Hvis innovationen – i form af simpel digitalisering – skal lykkes, så er det nødvendigt at undersøge de muligheder, der er for at digitalisere i virksomheden. Små tiltag kan gøre store forskelle og der er mange fordele at hente ved at undersøge de muligheder, der er for at digitalisere. Det er dog nødvendigt at skelne mellem de fordele, der er, både på lang og på kort sigt.

 

På lang sigt vil simple digitaliseringstiltag gøre virksomheden mere konkurrencedygtig og der vil spares massevis af ressourcer. Det alene er en god grund til at øge digitaliseringen. På kort sigt kan frugterne høstes ved at effektivisere produktiviteten og lette den tunge arbejdsbyrde, der ofte er forbundet med det gamle manuelle rutiner, der som regel har været en del af en virksomheds måde at arbejde på i mange år.

Digital udvikling kræver mod

Det kræver mod for en virksomhed, først og fremmest at anerkende, at mange af de gamle metoder ikke længere er effektive nok, hvis konkurrencedygtigheden skal opretholdes. Desuden kræver det mod at acceptere, at kunderne stiller større og større krav og at der må gøres noget for at imødekomme disse. Men mest af alt kræver det mod at bryde rutinerne og forandre måden hvorpå man har været vant til at arbejde. Der skal investeres i nye teknologier og det kræver overskud og en god portion tålmodighed, at eksperimentere med de forskellige muligheder der er. Hvis man er modig nok, er der mange fordele at hente og simpel digitalisering kan være mange forskellige ting. I ordet simpel ligger, at det ikke behøver være store og markante forandringer, der kræver en større mængde ressourcer end virksomheden har til rådighed. Hvis du ønsker at simplificere – og effektivisere – arbejdsgangene på din arbejdsplads, så er det en god idé for eksempel at rette opmærksomheden mod det stempelur eller stempelkort, der registrerer, at medarbejderne møder ind om morgenen og forlader arbejdspladsen igen ved fyraftenstid. Mange manuelle rutiner er forbundet med stempeluret, og ordningen kan med fordel erstattes med en digital løsning. Se her hvordan du skifter det klassiske stempelur ud med elektronisk tidsregistrering – og læs mere om fordelene ved det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *