Det kan blive dyrt at være kontanthjælps modtager efter 1. oktober

Det kan blive dyrt at være kontanthjælps modtager efter 1. oktober

D 1. oktober 2016 bliver det såkaldte kontanthjælpsloft indført i Danmark. Kontanthjælpsloftet er en grænse for hvor meget, der som kontanthjælpsmodtager samlet må blive støttet med. Det er den samlede støtte af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte, den nye kontanthjælpsgrænse omhandler. Den nye grænser omhandler ikke den specifikke kontanthjælp, men den samlede indkomst for kontanthjælpsmodtagerne.

Hvis det samlede beløb, der modtages af kontanthjælperne hver måned overskrider den opsatte grænse som kommunen sætter, vil der efter d. 1 oktober blive skåret i tillægsydelserne. Det er altså ikke kontanthjælpen som en enkeltstående del af den månedlige ydelse, der bliver skåret i, når det nye loft bliver indført.

Kan have påvirkning på Boligstøtten

Den indkomst der modtages udover den reelle kontanthjælp er blandt andet eventuel boligstøtte. Kontanthjælpsloftet kan have betydning for boligstøtten, både hvis du bor alene eller bor sammen med en anden, der modtager boligstøtte. Hvis man bor sammen med en person, der er på boligstøtte, vil det medfører boligstøtten skal deles. Når udbetaling Danmark skal udregne, hvor meget boligstøtten skal ligge på, bliver den persons boligstøtte, som man bor på samme adresse med, regnet med.
Bor der for eksempel 2 voksne mennesker i samme bolig, og person 1 får 2000kr. i boligstøtte, vil der indgå halvdelen, altså 1000kr. i hvor meget den anden person skal sættes ned efter d. 1 oktober.

Få hjælp til at se på papirerne hvis du føler dig forkert behandlet

Det er vigtigt at søge om hjælp, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til det nye kontanthjælpsloft. Det kan være uoverskueligt at skulle diskutere sager med kommunerne rundt omkring, men man er i sin gode ret til at få forklaret sagerne og dens forløb, set fra begge sider.

Det kan være en god ide at søge hjælp til at kigge sagerne igennem af en advokat, der ser objektivt på sagerne. Advokaterne kan ofte kigge på disse sager, og hvis der er noget, der ikke stemmer overens med loven, har der været mange tilfælde, hvor advokaterne går helt ind i de store sager gratis.
Det er muligt at læse mere om hjælp til at kigge på papirerne her

Hvem er undtaget det nye kontanthjælpsloft

Der er særlige situationer, der gør at man ikke er underlagt det nye kontanthjælpsloft der bliver indført per 1.oktober 2016. Dette gør sig gældende hvis man er, eller bor sammen med en person der er:

  • Stærkt bevægelseshæmmet
  • Visiteret til en ældrebolig eller lignende bolig på grund af fysiske eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Folkepensionist, eller førtidspensionist efter de gamle regler og anvist en ældrebolig eller lignende type af kommunen
  • Modtager af døgnhjælp efter serviceloven

Hvis der opfyldes nogle af disse punkter, er det først når den pågældendes kommune har oplyst hvilket kontanthjælpsloft der gælder for ham/hende, at Udbetaling Danmark kan vejlede om hvor meget der må udbetales i særlige støtter og boligstøtte.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *