Typiske arbejdsskader og -ulykker

Typiske arbejdsskader og -ulykker

I regeringens 2020-plan fremgår det, at der skal større fokus på sikkerheden på arbejdspladserne, med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsskader. Vi lister her de typiske arbejdsulykker og skader, så du kan være ekstra opmærksom og forebygge disse bedst muligt.

 

Arbejdsskader

Arbejdsulykker defineres af arbejdstilsynet som: “En pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet og medfører fysisk eller psykisk personskade.” Dog kan arbejdsskader også være pådragelse af erhvervssygdomme. En erhvervssygdom defineres som: ”En erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdet eller arbejdsforholdene.”

De mest typiske arbejdsskader, der også er de hyppigste arbejdsskader, er fysiske/korporale. Den samlede opgørelse over typiske arbejdsulykker inkluderer:

 • Kontakt med farlige stoffer
 • Fald/styrt
 • Faldende genstande/stød på genstande
 • Skæresår
 • Klemt/mast
 • Overbelastning mv.
 • Støj
 • Psykisk chok
 • Vold/bid/stik

 

Forholdsreglerne

Hvert år kommer rigtig mange danskere til skade på arbejdet. Heldigvis kommer de fleste af disse hurtigt på benene igen uden men. For de knap så heldige er konsekvensen af arbejdsskaden, at de må opgive at arbejde helt.

Der er dog rigtig meget man kan gøre, for at forebygge arbejdsskader. Desuden er det faktisk lovpligtigt for din arbejdsgiver både at sørge for grundig oplæring og kurser, samt information om ulykke- og sygdomsfarerne ved dit arbejde. Desuden skal du som ansat have en tilsynsførende, som kan forklare dig regler og sikkerhedsforanstaltningerne omkring dit arbejde.

Din arbejdsgiver er ligeledes ansvarlig for at udstyre dig med alle de ting, som måtte sikkerhedsoptimere dit arbejde. Eksempler kunne være:

 • Sikkerhedssko med stålsnuder
 • Skridsikre sko, hvis du arbejder på glatte gulve
 • Handsker
 • Arbejdstøj, hvis du i dit arbejde er udsat for megen støv, snavs, vand osv.
 • Knæbeskyttere
 • Beskyttelseshjelm

 

Hvis uheldet er ude

Som udgangspunkt skal alle arbejdsulykker anmeldes. Mere præcist kræver loven, at alle arbejdsskader, som medfører mere end én sygedag, skal anmeldes.

Det er en god ide at anmelde samtlige ulykker, der måtte ske i forbindelse med dit arbejde – også de små, som du måske vurderer som værende ubetydelige. Hvis der skulle opstå komplikationer eller forværringer af en ulykke, er det vigtigt at denne er indberettet.

Når din ulykke er indberettet afgøres det af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om dette reelt er en arbejdsskade. Desværre er der lang ventetid på denne afgørelse – lige nu omkring 1,5-2 år. Det er desuden en anbefaling at rådføre sig en med advokat, med speciale i arbejdsskadeerstatning. Sådan en kan du finde her.

 

Hvordan anmelder man?

En eventuel arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der har ansvaret for at få anmeldt denne. Anbefalingen er dog, at du selv følger op hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om denne er anmeldt. Selvom det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at anmelde arbejdsskaden, har du ansvaret for at den er anmeldt.

Hvis din arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke har/vil anmeldt din arbejdsskade, kan du få din læge til dette.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *